Cambio de localización

O Preguntoiro

Latitude: Longitude:

Suxerir cambio Cancelar

O Preguntoiro
Entidades humanas Elementos de interese cultural Resto arqueolóxico (castro, mámoa, arca...)
Pombeiro (San Vicente), Pantón - Lugo
2021-05-19
/o pɾegun'tojɾo/

Tumbas antropomorfas prerrománicas.