Cambio de localización

A Fraga do Rei

Latitude: Longitude:

Suxerir cambio Cancelar

A Fraga do Rei
Entidades de poboación do Nomenclátor
Alxén (San Paio), Salvaterra de Miño - Pontevedra
2018-11-15
/A Fraga do Rei/